Користувача угода

Користувача угода

Загальні положення

1.1. Справжня оферта є офіційною пропозицією магазину «Pudra», далі за текстом — «Продавець», укласти Договіркупівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто черезІнтернет-магазин, далі за текстом - "Договір", і розміщує Публічнуоферту (пропозиція) на офіційному інтернет-сайті Продавця«https://pudra.store (далі – «Інтернет-сайт»).

1.2. Моментом повного та безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажутоварів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах сьогодення Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

Поняття та визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають такі значення:

* «товар» - моделі, аксесуари, комплектуючі та супровідні предмети;

* «Інтернет-магазин» - відповідно до Закону України «проелектронної комерції», засіб для подання чи реалізаціїтовару, роботи чи послуги шляхом вчинення електронної угоди.

* «Продавець» - компанія, що реалізує товари, що представлені на Інтернет-сайті.

* «Покупець» - фізична особа, яка уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

* «Замовлення» - вибір окремих позицій із переліку товарів, зазначених Покупцем під час розміщення замовлення та проведення оплати.

Предмет Договору

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, аПокупець зобов'язується сплатити та прийняти Товар на умовах даногоДоговору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, зокрема:

- добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;

- самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

- оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

- обробка та доставка замовлення Покупцю у власність на умовах цього Договору.

Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину та наявний.

4.2. Кожна позиція може бути представлена ​​на замовлення в будь-якій кількості.

4.3. За відсутності товару складі, Менеджер компанії зобов'язанийповідомити Покупцю (по телефону або через електроннупошту).

4.4. За відсутності товару Покупець має право замінити його товароманалогічної моделі, відмовитися від цього товару, анулювати замовлення.

Порядок оплати замовлення

Накладним платежем

5.1. Оплата здійснюється за фактом отримання товару у відділенні транспортної компанії за готівку в гривнях.

5.2. При ненадходженні коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

Умови доставки замовлення

6.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині,здійснюється до складів транспортних компаній, де виробляєтьсявидача замовлень.

6.2. Разом із замовленням Покупцеві надаються документи згідно із законодавством України.

Права та обов'язки сторін:

7.1. Продавець має право:

- в односторонньому порядку призупинити надання послуг по справжньомуу разі порушення Покупцем умов цього договору.

7.2. Покупець зобов'язаний:

- своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.

7.3. Покупець має право:

- оформити замовлення в Інтернет-магазині;

- оформити електронний договір;

- вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежневиконання умов цього договору у порядку, передбаченому цимдоговором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

- змінений виробником зовнішній вигляд Товару;

- за незначну невідповідність кольорової гами товару, що можевідрізнятися від оригіналу товару виключно через різну колірнупередачі моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей;

- за зміст та правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення;

- за затримку та перебої у наданні Послуг (обробки замовлення тадоставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сфероюйого контролю;

- за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою цього доступу до мережі Інтернет;

- за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна та пароля третім особам;

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережіІнтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну йогодіями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилося інше обличчя)особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральнимпринципів моральності.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили сторонизвільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події,мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають абооб'єктивно заважають виконанню цього договору, настання якихСторони не могли передбачити та запобігти розумним способам.

8.5. Сторони докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

Інші умови

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньомупорядку вносити зміни до цього договору за умовипопередньої публікації його на сайті https://pudra.store

9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність зазначеної приоформлення замовлення інформації. При цьому при здійсненні акцепту(оформлення замовлення та подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збирання, обробку, зберігання,використання своїх персональних даних, у розумінні ЗУ «Про захистперсональних даних».

9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовленняозначає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу(публічної оферти)

9.5. Фактичною датою електронної угоди між сторонами єдата прийняття умов відповідно до ст. 11 Закону України «Проелектронної комерції»

9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попередньогоперегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця єбезкоштовним.

9.7. Інформація, що надається Покупцемконфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупецьвиключно з метою обробки замовлення, відправлення повідомленьПокупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків та ін.

Порядок повернення товару належної якості

10.1. Повернення товару до Інтернет-магазину здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Повернення товару до Інтернет-магазину здійснюється за рахунок Покупця.

10.3. При поверненні Покупцем товару належної якості,Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову сумуфакту повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазинупов'язаних з доставкою товару Покупцеві.

Термін дії договору

11.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту отриманняособою, яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції у порядку, визначеному частиною шостою статті 11Закону України "Про електронну комерцію".

11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірванийза взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару,шляхом повернення коштів

11.3. Сторони мають право розірвати цей договіродносторонньому порядку, у разі невиконання однієї із сторін умовцього Договору та у випадках передбачених чиннимзаконодавством України.

Звертаємо вашу увагу, що інтернет-магазин «PUDRA.STORE» на офіційному інтернет-сайті https://pudra.store, має право, відповідно до законодавства України, надаватиправо користування інтернет платформою ФОП та юридичним особам дляреалізації товару.